Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

. จัดโบว์ลิ่งการกุศล นำทุนร่วมฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์

 

กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยโครงการเยาวชนสัมพันธ์ จัดโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ บลูโอ เมกา บางนา ได้ผลสำเร็จดีเกินคาด สามารถจัดหาทุนสนับสนุนการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ได้กว่า2 ล้านบาท พร้อมต่อยอดโครงการ

 

พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เปิดเผยว่า “สืบเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนมากมาย อาทิ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ฯลฯ จึงเกิด “โครงการเยาวชนสัมพันธ์” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เยาวชนในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันตัวเองจากปัญหาและเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม และยังเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการสอนให้เยาวชนเคารพและปฏิบัติตามกฏหมาย  ตลอดจนเป็นการลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป หลักสูตรในการอบรมได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  โดยฝึกอบรมเยาวชนอายุระหว่าง 8 – 14 ปี ซึ่งอยู่อาศัยตามชุมชนต่างๆ  ปีละ 9 รุ่น ๆ ละ 300 – 400 คน จากปี 2519 – เดือนมิถุนายน 2560 ระยะเวลาสู่ปีที่ 41 กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้อบรมเยาวชนไปแล้ว 366 รุ่น จำนวนทั้งสิ้นถึง 127,456 คน

 

พลตำรวจตรี ชัยพร กล่าวอีกว่า หลักสูตรการฝึกอบรมเน้นการปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าส่วนตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และต่อต้านระบบคอร์รัปชั่น โดยนำความรู้วิชาการด้านต่างๆ มานำเสนอให้เหมาะสมต่อการฝึกเยาวชนและสามารถปลูกฝังแก่เยาวชนได้ในระยะเวลาอันสั้น  รวมทั้งสอดแทรกความรู้ด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาฝึกอบรม อาทิ กฎจราจร การป้องกันตัวเบื้องต้น การปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย กีฬาต้านยาเสพติด โดยเน้นย้ำกำชับค่านิยม “โตไปไม่โกง” ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณความดีและความถูกต้อง ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมได้จัดให้มีการติดตามผลและจัดระบบเครือข่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หลังจบการอบรม ทั้งเยาวชนและครูฝึกก็มีความผูกพัน กลายเป็นเครือข่ายสังคมหน่วยย่อย ปัจจุบันมีเครือข่ายนับพันคนที่ยังคงติดต่อกันเพื่อปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ”

 

ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ประธานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โครงการเยาวชนสัมพันธ์ กล่าวว่า “ในการดำเนินโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล แต่ละปีต้องใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อย ในการจัดหางบประมาณสำหรับปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดการแข่งขัน  “โบว์ลิ่งการกุศล โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ชิงถ้วยรางวัลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” ไปเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้งบประมาณสนับสนุนมากว่า 2 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาใช้ในการดำเนินการอบรมเยาวชนไทยให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีได้อย่างต่อเนื่อง การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเอกชนหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและต้องการมีส่วนในการพัฒนาสังคม มาร่วมเป็นเจ้าภาพและส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ อาทิ ทีโอเอ เจเอสพี วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม อัลเทอร์เนทีฟแอสเซท บริษัทไทยจูรองเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ฯลฯ นับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการส่งเสริมมิตรภาพ  ความสามัคคีระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน”

 

พลตำรวจโท วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นประธานวันแข่งขันโบว์ลิ่งพร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน กล่าวในนามของสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่า “ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนโดยร่วมมือกันจัดงานเพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพราะเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง หากได้รับการหล่อหลอมพฤติกรรมและปลูกฝังทัศนคติที่ดี เมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ยิ่งขณะนี้มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับยาวชนไทยหลากหลายรูปแบบ เช่น เด็กแว้น ติดเกม ฯลฯ ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เคยได้รับรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม จากสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.2555 และยังเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการฝึกอบรม “เยาวชนพิทักษ์ไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมแม่บ้านตำรวจและโครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออบรมเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จและต่อยอดขยายผลการดำเนินงานอบรมเยาวชนให้กว้างขวางขึ้นอีกด้วย สำหรับผู้สนใจสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โทรศัพท์ 0 2280 5178 (วันเวลาราชการ) และติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.yaowachonsamphan.com และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/yaowachonsamphan

You must be logged in to post a comment Login